Μαρία Φιωτάκη

Όταν υπάρχει το ελεύθερο υπάρχει το free και όταν υπάρχει το μυαλό υπάρχει το mind. Εκεί όμως που υπάρχει το εμπνευσμένο, το δημιουργικό και το ξεχωριστό χωρίς τίτλους και όρια υπάρχει το Freeminds ..just free yourself and write..!!