Ακριβή Σαχνίκα

Όταν οι σκέψεις μας αποτυπώνονται σε ένα λευκό χαρτί, τότε γεννιέται μια πρωτότυπη δημιουργία, μια μοναδική έκφραση..Αυτός είναι ο ορισμός του freeminds, ο ελεύθερος νους που ωριμάζει σε μια άγραφη σελίδα!!