Ευαισθητοποίηση μέσα από τα cartoon -bullying

Το φαινόμενο του εκφοβισμού (“school bullying”) και της βίας (“school violence”) στον χώρο του σχολείου παρουσιάζει αυξανόμενες και πολυπαραμετρικές διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια. Ας προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές με κάθε τρόπο…ακόμα και μέσα από σχέδια cartoon ..αρκεί το αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό.

111
1

2

3 Read more