Συζητώντας με τον Φώτη Παπαναστασίου

Συζητώντας με τον Φώτη Παπαναστασίου

Οι μαθησιακές δυσκολίες στη ζωή μας…

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.”

 Ignasio Estrada

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ-ADHD) Ένα από τα νέα ονόματα που ξεχωρίζουν στο χώρο της ειδικής αγωγής, δεν είναι άλλο παρά εκείνο του Φώτη Παπαναστασίου, ειδικού παιδαγωγού, MSc Σχολική Ψυχολογία και εμπνευστή της ιστοσελίδας eidikospaidagogos.gr. Μέσα από συνεχείς καινοτόμες δράσεις και ποικίλες πρωτοβουλίες, αναδεικνύει τον καταλυτικό ρόλο της ειδικής αγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μιλώντας στο freeminds, μας ενημέρωσε για τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών αλλά για τους τρόπους παρέμβασης τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον.

Φώτη, ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που σε ώθησαν να ασχοληθείς με την ειδική αγωγή;

Για κάποιο παράξενο τρόπο, η ειδική αγωγή σε επιλέγει και δεν την επιλέγεις. Είναι ένας χώρος όπου δεν μπορεί κάποιος να βρεθεί τυχαία ή από αστοχία. Ήξερα πάντα ότι ήθελα να ασχοληθώ με τα παιδαγωγικά λόγω της αγάπης μου για τα παιδιά και έτσι, το παιδαγωγικό τμήμα ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ήταν μονόδρομος για μένα. Η ιδιαίτερη προσέγγιση στη διαδικασία της μάθησης, η συνεχής προσαρμογή της εκπαιδευτικής παρέμβασης σε κάθε παιδί ξεχωριστά, η μοναδικότητα του κάθε μαθητή και οι απαιτήσεις που έχει ο χώρος της ειδικής εκπαίδευσης ήταν ένα πρωτόγνωρο μονοπάτι που θέλησα να ακολουθήσω.

Καθώς υπάρχει άγνοια και συχνά σύγχυση σχετικά με την ορολογία, μπορείς να μας εξηγήσεις τη βασική διάκριση ανάμεσα στη ΔΕΠΥ και στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες;

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οφείλονται σε δυσμενείς ενδογενείς αναπτυξιακούς παράγοντες, δηλαδή στην ελλειμματική ανάπτυξη κάποιων γνωστικών λειτουργιών που σχετίζονται με τη διαδικασία της μάθησης. Δεν θα πρέπει να συνδέονται οι Μαθησιακές Δυσκολίες με τη χαμηλή νοημοσύνη και να μην ταυτίζονται με το μαθησιακό έλλειμμα.  Read more