Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down

Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down

Στις 21 Μαρτίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down, μια ημέρα αφιερωμένη στη διεθνή κοινότητα των ατόμων με Σύνδρομο Down και τις οικογένειές τους. Στόχος της είναι να επικεντρωθεί η προσοχή μας στις ανάγκες των ανθρώπων με Σύνδρομο Down και να ενθαρρυνθεί η κοινότητα να υποστηρίξει και να προάγει την κοινωνική και πολιτιστική αλληλεγγύη και συμπαράσταση.

Read more