Φαύλος Κύκλος

Φαύλος Κύκλος

Τα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες ημέρες στον τόπο μας, υπάρχουν μόνο και μόνο ως αδιάψευστοι μάρτυρες της απλοϊκής φύσης του ανθρώπου. Η βασική πνευματική δομή είναι αυτή που μας ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα έμβια όντα, δηλαδή η έλλογη σκέψη, ή έλλογη επικοινωνία και λογική διεργασία για κάθε σειρά πράξεων με στόχο ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και κάθε πράξη ξεχωριστά. Αυτή η απλοϊκότητα όμως είναι που καθιστά το ανθρώπινο γένος, την ίδια στιγμή, έκθετο στα πάσης φύσεως στοιχεία της κοινωνικής καθημερινότητας.

Read more