Τι είναι η δημιουργική γραφή;

Τι είναι η δημιουργική γραφή;

Μπορούμε να ανακαλύψουμε τη λογοτεχνία «εκ των έσω»; Να γίνουμε καλύτεροι αναγνώστες και -γιατί όχι-να δοκιμάσουμε τις ικανότητες μας στη συγγραφή; Η δημιουργική γραφή μπορεί να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις και μέσω των συστηματικών της μεθόδων να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση, την ερμηνεία και την διεύρυνση της κριτικής σκέψης. Κατά συνέπεια, ο επιμέρους στόχος, η παραγωγή ενός κειμένου, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Μέσα από τη δημιουργική γραφή, λοιπόν, καλλιεργείται η δημιουργικότητα, έννοια που παρότι είναι ουσιώδης για την ψυχική ισορροπία, στη σύγχρονη εποχή υπονομεύεται πολύπλευρα από τους ασθματικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Η δημιουργική γραφή συμβάλλει στο να βοηθήσει το άτομο να μετατρέψει το πλήθος των δημιουργικών σκέψεων και συναισθημάτων του σε ένα απτό αποτέλεσμα, φορτισμένο αισθητικά. Read more