Η ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ

Foucault biopolitics
Ο Μισέλ Φουκώ  (1926 – 1984) είναι Γάλλος Φιλόσοφος του 20ου αιώνα , ο οποίος μεταξύ άλλων προσπάθησε να εξηγήσει πώς ο άνθρωπος  κατέληξε να σκέπτεται και να πράττει με τον τρόπο που σκέπτεται και πράττει. Μέσα από αυτή του την προσπάθεια, ο Φουκώ φιλοδόξησε να υποδείξει τη δυνατότητα να αλλάξει ο άνθρωπος τρόπους σκέψης και πράξης και να εφεύρει  νέες  μορφές διανόησης και δράσης , προάγοντας, με αυτόν τον τρόπο, το δημιουργικό έργο της ελευθερίας[1].

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ο Μισέλ Φουκώ εισήγαγε την έννοια της βιοπολιτικής  μέσα από μία σειρά παραδόσεων  στο Κολλέγιο της Γαλλίας  (1978-1979). Η βιοπολιτική αφορά στις τεχνικές διαχείρισης και ρύθμισης της ζωής και του θανάτου των ανθρώπινων πληθυσμών από την εκάστοτε εξουσία. Αυτό σημαίνει πως η πολιτική έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει και να  μορφοποιεί τη ζωή του ανθρώπινου είδους  κατ’ όπως θέλει και χρειάζεται ώστε να εδραιωθεί και να αυξάνει τη δύναμή της. Read more