Περσινά ξινά σταφύλια ή αλλιώς άσκοπες εκ νέου περιπέτειες του Μετρό Θεσσαλονίκης

Περσινά ξινά σταφύλια ή αλλιώς άσκοπες εκ νέου περιπέτειες του Μετρό Θεσσαλονίκης

Και ενώ τις τελευταίες μέρες ακούμε έντονα από τα ΜΜΕ για την αναγκαιότητα επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην θέση που τους αρμόζει (έστω και προσωρινά) και τον αγώνα της κυβέρνησης προς αυτόν τον σπουδαίο σκοπό, ταυτόχρονα, τα αρχαιολογικά ευρήματα του σταθμού Μετρό της Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη φαίνεται να μην αξίζουν παρόμοια μεταχείριση (χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε ή να υπερτιμήσουμε την αξία των αρχαιοτήτων αντίστοιχα). Το ζήτημα της απόσπασης των αρχαιοτήτων επανατοποθετείται μετά από 4 χρόνια στο τραπέζι, για να προκαλέσει εκ νέου καθυστερήσεις στην παράδοση του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Read more