η τεχνολογία στην εκπαίδευση…

Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα γύρω μας αλλάζουν με ταχύ ρυθμό κυρίως λόγω της τεχνολογίας και των επιτευγμάτων της. Όλοι οι τομείς της ζωής  μας είναι σαφώς επηρεασμένοι απ’ αυτό το πνεύμα της αλλαγής και της καινοτομίας. Μία αλλαγή που είναι πολύ έντονη και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου παρατηρούμε την επιρροή που ασκούν οι νέες τεχνολογίες. Οι υπολογιστές και  το διαδίκτυο  έχουν παρακινήσει πολλούς ερευνητές να ασχοληθούν με  τις δυνατότητες  που τυχόν έχουν στο τομέα της παιδείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους είναι θεαματικά. 

purpose games

Εκπαιδευτικοί και πληροφορική αλληλοσυμπληρώνονται. Αφενός, οι υπολογιστές χρησιμοποιούν τη δύναμη  τους για να καθοδηγούν και να διαφωτίζουν και αφετέρου οι καθηγητές  θα εκπαιδεύουν και θα μορφώνουν. Οι δάσκαλοι θα δίδουν το ανθρώπινο στοιχείο στην εκπαίδευση, ενώ οι υπολογιστές με ευκολία και ταχύτητα θα  μεταβιβάζουν πληροφορίες, που οι δάσκαλοι θα μετατρέπουν σε γνώσεις. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν θα  πρέπει να είναι ενήμερος γι’ αυτά τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πριν αποφασίσει να τις χρησιμοποιήσει και  όχι να τις επιλέξει μόνο εξαιτίας της  αγάπης για του για την  τεχνολογία.

bb
Χαρακτηριστικά θα αναφερθώ στην πλατφόρμα PurposeGames. Το PurposeGames είναι μια online πλατφόρμα, στην οποία μπορεί κανείς να δημιουργήσει παιχνίδια γνώσεων και γενικότερα ερωτηματολόγια.

Οι επιλογές που δίνονται στο χρήστη είναι οι εξής:

  • Να δημιουργήσει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  • Να ανεβάσει μια εικόνα και να τοποθετήσει σε διάφορα σημεία της κουκκίδες που αντιστοιχούν σε ερωτήσεις
  • Να ανεβάσει μια εικόνα και να τοποθετήσει διάφορα σχήματα τα οποία θα αντιστοιχούν σε ερωτήσεις
Πώς μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία αυτή η πλατφόρμα;
Το PurposeGames μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε προκειμένου να δημιουργήσετε μια σειρά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν το μάθημα σας. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής εμπλέκεται σε μια διαδικασία η οποία του φαίνεται σαν παιχνίδι και ταυτόχρονα μαθαίνει την ύλη του μαθήματος. 
Επιπλέον,  με την εν λόγω πλατφόρμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει μια αντιπροσωπευτική εικόνα του μαθήματος και πάνω της να τοποθετήσει κουκκίδες που αντιστοιχούν σε ερωτήσεις του μαθήματος. Με το PurposeGames μπορείτε να οργανώσετε και να υλοποιήσετε ένα τουρνουά γνώσεων για τη τάξη σας. Επίσης, κάθε μαθητής μπορεί να προκαλεί ένα συμμαθητή του σε αγώνα γνώσεων, αντί να τον καλεί να παίξουν κάποιο άλλο videoπαιχνίδι.

 “Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το να  σχεδιάσεις, τίποτα πιο αβέβαιο από την επιτυχία, τίποτα πιο αδύνατο στην υλοποίηση από  την δημιουργία ενός νέου συστήματος. Γιατί ο δημιουργός θα συναντήσει μεγάλη  εχθρότητα απ’ αυτούς που ωφελούνται από την διατήρηση του παλιού συστήματος, ενώ  από την άλλη θα συναντήσει απλώς αδιάφορους υποστηριχτές, εάν ορισμένοι πρόκειται να αποκομίσουν κάποια οφέλη από το καινούριο.” Niccolo Machiavelli

 

Αλεξάνδρα

Leave a Reply