Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Δυσλεξία

Με αφορμή την  Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Δυσλεξία η Βουλή θα φωταγωγηθεί με το μπλε χρώμα ευαισθητοποίησης για τη δυσλεξία. Το σύνθημα της ενέργειας αυτής ήταν “δυσλεξία-θείο δώρο” με στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου και την υποστήριξη των των δυσλεξικών να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
dwro

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δυσλεξίας και Διάσπασης Προσοχής, ένα στα δέκα παιδιά έχουν δυσλεξία, που έχει βιολογική και κυρίως κληρονομική αιτιολογία. Η  δυσλεξία είναι μια ειδική διαταραχή που συνοδεύεται από συμπτώματα σε κάποια «πεδία» λειτουργιών της μάθησης, κύρια του γραπτού λόγου και της ανάγνωσης, χωρίς αυτός ο προσδιορισμός να αποκλείσει μια περισσότερο ποικίλη αιτιολογία με εκφάνσεις και επεκτάσεις στις λειτουργίες της μνήμης, στη προσοχή, στην αρίθμηση ίσως, και ευρύτερα στη σχολική μάθηση και συμπεριφορά.


Η Δυσλεξία ορίζεται σαν μια ‘διαφορετικότητα’ στις διαδικασίες επεξεργασίας (γλώσσας και μαθηματικών)
που συχνά χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κατάκτηση γραφής κι ανάγνωσης :

 • κωδικοποίηση
 • αποκωδικοποίηση της γλώσσας
 • η/και φωνολογικά προβλήματα

Μπορεί επίσης να παρουσιάσει προβλήματα στις γνωστικές διεργασίες  : 

 • μνήμη,
 • ρυθμός επεξεργασίας (πρόσληψη κι εκφορά),
 • διαχείριση χρόνου,
 • αντίληψη (οπτική κι ακουστική)
 • συντονισμός κι η ικανότητα αυτοματοποίησης των σχολικών δεξιοτήτων (γραφής κι ανάγνωσης). 

Συνήθως υπάρχει διαφορά στις επιδόσεις στα διαφορετικά μαθήματα και διαφορές στα μαθησιακά προφίλ – από παιδί σε παιδί.  Είναι σημαντικό λοιπόν να ληφθούν υπόψη :

 • το πως μαθαίνει το κάθε παιδί,
 • το μαθησιακό περιβάλλον
 • τα δυνατά κι αδύνατα στοιχεία του παιδιού
 • το οικογενειακό περιβάλλον και
 • το συναισθηματικό προφίλ

(Olson & Bryne, 2005; Schumacher et al, 2007; Reid, 2009)

Η δυσλεξία μέσα από εικόνες.. μια ταινία μικρού μήκους

Το θέμα της ταινίας εστιάζει στις καθημερινές προκλήσεις που συναντά ένα παιδί με δυσλεξία και ο πατέρας του. Στόχος της ταινίας είναι η ευαισθητοποίηση για το θέμα της δυσλεξίας και γενικότερα για τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζουν τόσο τα παιδιά όσο και τα ενήλικα άτομα με δυσλεξία. Δεν είναι λίγα, άλλωστε, τα ενήλικα άτομα τα οποία δεν εκπληρώνουν τις προσδοκίες τους  λόγω της δυσλεξίας. Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση καθώς και το ενδιαφέρον για κάθε άτομο με μαθησιακές δυσκολίες είναι το τελικό μήνυμα της ταινίας.

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα της δυσλεξίας σε μικρή ηλικία… 

Αλεξάνδρα