Πάμε και όπου βγει

Πάμε και όπου βγει

Η ελευθερία κινήσεων είναι σημαντική. Δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να χαράξουμε τον δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε χωρίς να προκαθορίζουμε τον προορισμό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απολαμβάνουμε τελικώς περισσότερο το ταξίδι. Αυτή η ελευθερία δεν είναι βέβαια ασύμβατη με την οργάνωση του ταξιδιού αλλά είναι μια οργάνωση ελεύθερη από εκείνους που γνωρίζουν καλά τους κανόνες και στη συνέχεια αποφασίζουν να τους σπάσουν.

Read more