η τεχνολογία στην εκπαίδευση…

Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα γύρω μας αλλάζουν με ταχύ ρυθμό κυρίως λόγω της τεχνολογίας και των επιτευγμάτων της. Όλοι οι τομείς της ζωής  μας είναι σαφώς επηρεασμένοι απ’ αυτό το πνεύμα της αλλαγής και της καινοτομίας. Μία αλλαγή που είναι πολύ έντονη και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου παρατηρούμε την επιρροή που ασκούν οι νέες τεχνολογίες. Οι υπολογιστές και  το διαδίκτυο  έχουν παρακινήσει πολλούς ερευνητές να ασχοληθούν με  τις δυνατότητες  που τυχόν έχουν στο τομέα της παιδείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους είναι θεαματικά. 

purpose games

Εκπαιδευτικοί και πληροφορική αλληλοσυμπληρώνονται. Αφενός, οι υπολογιστές χρησιμοποιούν τη δύναμη  τους για να καθοδηγούν και να διαφωτίζουν και αφετέρου οι καθηγητές  θα εκπαιδεύουν και θα μορφώνουν. Οι δάσκαλοι θα δίδουν το ανθρώπινο στοιχείο στην εκπαίδευση, ενώ οι υπολογιστές με ευκολία και ταχύτητα θα  μεταβιβάζουν πληροφορίες, που οι δάσκαλοι θα μετατρέπουν σε γνώσεις. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν θα  πρέπει να είναι ενήμερος γι’ αυτά τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πριν αποφασίσει να τις χρησιμοποιήσει και  όχι να τις επιλέξει μόνο εξαιτίας της  αγάπης για του για την  τεχνολογία.

 

Read more