Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς ( 22-24 Σεπτεμβρίου) μια ευκαιρία για όλους εμάς να επισκεφτούμε  τα σημαντικότερα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού γιορτάζει τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και μαζί τους τις πόλεις: παλιές και νέες, μεγάλες ή μικρότερες, σημαντικές ή λιγότερο σπουδαίες, ζωντανές ή ξεχασμένες. Αυτές θα αφηγηθούν μια διαφορετική ιστορία που ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας με απώτερο σκοπό να μας προβληματίσουν για τη μεταμόρφωσή τους μέσα στο σύγχρονο κόσμο και την πορεία προς το μέλλον. Οι ιστορίες αυτές είναι σκορπισμένες σε 117 σημεία σε όλη τη χώρα, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα μικρών ή μεγάλων πόλεων.

Οι πόλεις αποκαλύπτονται μέσα από μικρές ή μεγάλες ιστορίες, ιδιωτικές ή δημόσιες, πραγματικές ή φανταστικές. Μέσα από βιβλία και φωτογραφίες, ήχους, τραγούδια και χορούς, περιπάτους, δρώμενα και παραμύθια.

 

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 22-24 Σεπτεμβρίου

Και αν είστε από αυτούς που η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό σας όταν ακούτε τη λέξη Μουσείο, είναι ένα κτίριο με συλλογές που μπορούμε ναεπισκεφτούμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Αναμφισβήτητα, η εικόνα ενός μουσείου που ταξιδεύει, που μας επισκέπτεται στους χώρους που κινούμαστε καθημερινά και μας προσκαλεί να συμμετέχουμε ενεργά στην πολιτιστική διαδικασία που συντελείταιμέσω αυτού, δεν είναι μια πραγματικότητα τόσο οικεία. Η κοινωνιολογική, ανθρωπολογική και ρτου μουσειακούθεσμού τις τελευταίες δύο δεκαετίες έθεσε τις βάσεις για τη διατύπωση μιας πιο προοδευτικής άποψης που υποστηρίζει ότι τα μουσεία αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς στη ζωή των ανθρώπων. Μπορούν να συμβάλλουν στην αναψυχή και έμπνευση, στη διαμόρφωση πολιτιστικών αξιών στην προσφορά δυνατοτήτων μάθησης και κοινωνικής ισότητας. Άμεσα σχετιζόμενη με αυτή την εξέλιξη είναι και η προώθηση νέων ιδεών για τη μάθηση και ερμηνεία στο μουσείο. 
Από τις «μούσες » στο σήμερα.
Ο αρχαιοελληνικός όρος «μουσείον» σήμαινε το τέμενος που ήταν αφιερωμένο στις Μούσες, κόρες του Δία και στις τέχνες που αντιπροσώπευαν προσέλαβε ποικίλες σημασίες ανά του αιώνες. Ορισμός του μουσείου δίνεται σε μηδεσμευτικού χαρακτήρα κείμενα όπως στη Σύσταση της Unesco «ως μουσείο νοείταικάθε μόνιμος οργανισμός διοικούμενος χάριν του γενικού συμφέροντος με σκοπό τηδιαφύλαξη, τη μελέτη, την αξιοποίηση με διάφορα μέσα και, κυρίως, την έκθεση γιατην ψυχαγωγία και την εκπαίδευση του κοινού». Όσον αφορά τη χώρα μας ορίζει την έννοια του μουσείου ως εξής: «ως μουσείο νοείται ο οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια νομικήπροσωπικότητα που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογέςαρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών ή άλλων υλικών μαρτυριών τουανθρώπου με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία». (ΦΕΚ 153/28-6-2002)

Ένα βήμα πιο κοντά στον πολιτσμό…κάντε το…

Η είσοδος 23-24 Σεπτεμβρίου είναι ελεύθερη.
Freeminds προτάσεις